Mô hình chiến lược 4P là gì? Nền tảng của chiến lược Marketing

Mô hình chiến lược 4P là gì? Nền tảng của mọi chiến lược Marketing

Mô hình chiến lược 4P là mô hình quen thuộc được nhiều doanh nghiệp áp dụng, dựa trên 4 yếu tố Product /Sản phẩm, Price /Giá cả, Place /Phân phối, Promotion /Truyền thông.

4P Nền tảng của chiến lược Marketing
4P Nền tảng của chiến lược Marketing

Chi tiết mô hình chiến lược 4P trong marketing

Product /Sản phẩm:  Sản phẩm là chữ P đầu tiên. Quyết định sản phẩm là quyết định đầu tiên bạn cần thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ kế hoạch marketing nào. Một sản phẩm có thể được chia thành năm cấp độ: Sản phẩm cốt lõi, Sản phẩm chung, Sản phẩm kỳ vọng, Sản phẩm bổ sung và Sản phẩm tiềm năng.

Price /Giá cả: Giá cả của một sản phẩm phụ thuộc vào rất nhiều biến số khác nhau và do đó nó thay đổi liên tục. Các yếu tố chính trong việc định giá sản phẩm là giá thành, chi phí quảng cáo và tiếp thị, bất kỳ biến động giá nào trên thị trường, chi phí phân phối,… Nhiều yếu tố trong các chỉ số này có thể thay đổi độc lập. Do đó, việc định giá phải có thể chịu được những thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu tất cả các biến này thay đổi, thì giá của sản phẩm phải được tăng và giảm tương ứng.

Place /Phân phối: Phân phối liên quan đến kênh phân phối của một sản phẩm. Nếu sản phẩm là một mặt hàng tiêu dùng thông thường, nó cần phải được phủ càng rộng càng tốt. Mặt khác, nếu sản phẩm là hàng tiêu dùng cao cấp, nó sẽ chỉ có trong các cửa hàng đặc biệt. Tương tự, nếu sản phẩm là sản phẩm kinh doanh, bạn cần một nhóm tương tác với doanh nghiệp và cung cấp sản phẩm cho họ. Do đó, nơi sản phẩm được phân phối, phụ thuộc vào các quyết định về sản phẩm và giá cả, cũng như bất kỳ quyết định STP (Segmentation Targeting and Positioning) nào được thực hiện bởi một công ty.

Promotion /Truyền thông: Kế hoạch truyền thông hay chương trình khuyến mại phụ thuộc rất nhiều vào sản phẩm và quyết định giá cả. Ngân sách dành cho tiếp thị và quảng cáo là bao nhiêu? Giai đoạn nào là sản phẩm bước vào thị trường? Nếu sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường, nó cần quảng bá nhận thức về thương hiệu / sản phẩm, trong khi nếu sản phẩm đã tồn tại thì nó sẽ cần khuyến mãi.

Dựa trên sản phẩm (Product), có thể xác định được phân khúc và đối tượng mục tiêu. Dựa trên giá cả (Price), định vị có thể được quyết định. Và những quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến địa điểm (Place) và truyền thông (Promotion).

Các mô hình ứng dụng trong marketing chiến lược khác

Comments