5 M là gì? Mô hình 5M trong việc xác định nguồn lực triển khai công việc

Khái niệm 5 M trong việc xác định nguồn lực triển khai công việc

Đối với quản lý nguồn lực doanh nghiệp nói chung và xác định nguồn lực triển khai công việc nói riêng 5M hay mô hình 5M là thuật ngữ viết tắt của Man - Money - Material - Machine - Method  tất cả những yếu tố này để cho kế hoạch được lập được triển khai có tính khả thi.

5 M là gì Mô hình 5M trong việc xác định nguồn lực triển khai công việc
5 M là gì Mô hình 5M trong việc xác định nguồn lực triển khai công việc


5M trong xác định nguồn lực để triển khai công việc bao gồm

  • Man: Nguồn nhân lực
  • Money: Tiền bạc
  • Material: Nguyên vật liệu, hệ thống cung ứng
  • Machine: Máy móc, công nghệ
  • Method: Phương pháp thực hiện

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments