Ma trận Ansoff là gì? Cách ứng dụng ma trận Ansoff hiệu quả

Ma trận Ansoff là gì?

Ma trận Ansoff là gì? Cách ứng dụng ma trận Ansoff hiệu quả
Ma trận Ansoff là gì? Cách ứng dụng ma trận Ansoff hiệu quả

Ma trận Ansoff là một công cụ quản lý chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường của mình. Ma trận Ansoff có bốn phần để hiển thị từng cách tác động mà doanh nghiệp có thể phát triển. Sử dụng Ma trận Ansoff cho phép xác định vị trí hiện tại của bất kỳ doanh nghiệp nào trong ngành và chọn hướng phát triển của doanh nghiệp đó, điều này sẽ mang lại vị thế cạnh tranh nhất. Mặc dù Ma trận Ansoff được sử dụng phổ biến nhất như một công cụ lập kế hoạch kinh doanh, nó cũng có thể được sử dụng để phát triển cá nhân. Bạn có thể tạo mẫu Ma trận Ansoff cho tổ chức của mình bằng giải pháp Ma trận ConceptDraw DIAGRAM.

Cấu trúc của ma trận Ansoff

Ma trận Ansoff thường được gọi là lưới sản phẩm thị trường hoặc ma trận sản phẩm thị trường khách hàng. Ma trận cho thấy 4 lựa chọn cho tăng trưởng, bằng cách kết hợp các sản phẩm hiện có và mới với các thị trường hiện tại và mới:

Market Penetration /Thâm nhập thị trường: Làm thế nào để bán nhiều một loại sản phẩm cho tập khách hàng hiện tại?

Product Development /Phát triển sản phẩm: Làm thế nào để phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có? Đây là việc tạo ra các sản phẩm hoặc biến thể mới của sản phẩm để bán cho khách hàng hiện tại của bạn. Những phát triển mới có thể dựa trên phản hồi của khách hàng.

Market Development /Phát triển thị trường: Làm thế nào để xâm nhập thị trường mới?

Diversification /Đa dạng hóa: Làm thế nào để xâm nhập vào thị trường mới với các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, tăng doanh số của bạn với tệp khách hàng hiện tại cũng như mua lại?

Cách ứng dụng ma trận Ansoff hiệu quả

Đang cập nhật

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments