Posts

Mô hình SAVE là gì? SAVE – Mô hình Marketing hiện đại

Mô hình chiến lược 9P là gi? Mô hình Marketing Mix 9P và ứng dụng

Mô hình 4S trong marketing chiến lược

Mô hình marketing 4C là gì? Cách hiểu mô hình marketing 4C ngắn gọn nhất

Mô hình 3C trong marketing là gì? Phân tích và ứng dụng mô hình 3C trong Marketing

Cách áp dụng mô hình 5M trong lập kế hoạch quảng cáo marketing

6 lý do khách hàng từ chối không mua hàng Giải pháp để bán hàng

Trạng thái cảm xúc là gì? 4 Trạng thái cảm xúc của khách hàng để bán hàng

Marketing - Mix là gì? Marketing-Mix tiến hoá như thế nào?

7 Trạng thái của khách hàng - Biến Người Lạ thành Người Bán Hàng