Mô hình 3C trong marketing là gì? Phân tích và ứng dụng mô hình 3C trong Marketing

Mô hình 3C trong marketing là gì?

Mô hình 3C trong marketing là viết tắt của Crisp (Ngắn gọn) Customer-Centric (Khách hàng làm trọng tâm) Consistency (Nhất quán)

Mô hình 3C trong marketing là gì? Phân tích và ứng dụng mô hình 3C trong Marketing
Mô hình 3C trong marketing là gì? Phân tích và ứng dụng mô hình 3C trong Marketing


Phân tích và ứng dụng mô hình 3C trong Marketing

Người tiêu dùng ngày càng khó tính hơn khi lựa chọn và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Nói cách khác, bạn phải thực sự nổi bật giữa số đông các nhà cung cấp khác. Để làm được điều này, tinh chỉnh các thông điệp truyền thông, tiếp thị là rất quan trọng và bạn có thể tham khảo “nguyên tắc 3C”. Chuỗi 3C là những nguyên tắc giúp bạn tạo ra nội dung, thông điệp phù hợp với khách hàng nhất. 3 chữ C quan trong trong mô hình này đó là:

Crisp /Ngắn gọn: Thông điệp mà bạn muốn gửi gắm tới khách hàng cần phải ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu bằng những ngôn từ phổ thông nhất để ngay lập tức khách hàng hiểu được ý đồ của bạn muốn truyền tải.

Customer-Centric /Khách hàng làm trọng tâm: Dù gì đi chăng nữa thông tin của bạn cung cấp tới khách hàng cũng phải là những thông tin hữu ích cho khách hàng vì thế hãy lấy khách hàng làm trọng tâm và mọi thông điệp đưa tới khách hàng hãy xoay quanh họ và cố gắng giải quyết các vấn đề họ đang mắc phải một cách phù hợp nhất

Consistency /Nhất quán: Tính nhất quán nhằm thể hiện thông điệp truyền thông của bạn được xuyên suốt, khách hàng hiểu được hết thông điệp hoặc chuỗi thông điệp mà bạn đang truyền tải tới họ để họ nhận thức một cách dễ nhất, nhanh nhất, tránh hiểu theo nhiều chiều hướng khác nhau

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments