Mô hình SWOT là gì? Phân tích mô hình SWOT và ví dụ

Mô hình SWOT là gì?  Khái niệm mô hình SWOT và các phân tích liên quan

SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp. 
Phân tích SWOT là một trong 5 bước tạo thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược.

Khi nói đến việc phân tích tính khả thi của một dự án, SWOT có thể coi là công cụ tốt nhất. Nó đủ mạnh để “chẩn đoán” tình hình của một doanh nghiệp và đủ đơn giản để một cá nhân sử dụng dễ dàng. Phân tích SWOT đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược, trong đó tổ chức cần quyết định chiến lược mà họ phải thực hiện. Các quyết định chiến lược chỉ có thể được đưa ra khi tổ chức biết mọi thứ về bản thân cũng như vị trí của mình trên thị trường.

Mô hình SWOT là gì? Phân tích mô hình SWOT và ví dụ
Mô hình SWOT là gì? Phân tích mô hình SWOT và ví dụ

Strenghts /Điểm mạnh: Cung cấp các yếu tố mà công ty có lợi thế và có thể tận dụng nó. Bao gồm:

 • Trình độ chuyên môn
 • Các kỹ năng có liên quan, kinh nghiệm công tác
 • Có nền tảng giáo dục tốt
 • Có mối quan hệ rộng và vững chắc
 • Có trách nhiệm, sự tận tâm và niềm đam mê công việc
 • Có khả năng phản ứng nhạy bén nhanh đối với công việc

Weaknesses /Điểm yếu: Cho thấy những điểm yếu lớn trong một công ty mà công ty cần phải làm việc cụ thể:

 • Những tính cách không phù hợp với công việc, những thói quen làm việc tiêu cực.
 • Thiếu kinh nghiệm công tác hoặc kinh nghiệm không thích hợp.
 • Thiếu sự đào tạo chính quy, bài bản.
 • Hạn chế về các mối quan hệ.
 • Thiếu sự định hướng hay chưa có mục tiêu rõ ràng.
 • Kỹ năng nghề nghiệp chưa cao.

Opportunities /Cơ hội: Chỉ ra các cơ hội cho công ty để tăng trưởng kinh doanh và có thêm khách hàng cụ thể: 

 • Các xu hướng triển vọng.
 • Nền kinh tế phát triển bùng nổ.
 • Cơ hội nghề nghiệp mới rộng mở.
 • Một dự án đầy hứa hẹn được giao phó.
 • Học hỏi được những kỹ năng hay kinh nghiệm mới.
 • Sự xuất hiện của công nghệ mới.
 • Những chính sách mới được áp dụng.

Threats /Thách thức: Xác định các mối đe dọa chính cho công ty, cho dù chúng ở trong môi trường bên trong hay bên ngoài. Các thách thức hay gặp là:

 • Sự cơ cấu và tổ chức lại ngành nghề.
 • Những áp lực khi thị trường biến động.
 • Một số kỹ năng trở nên lỗi thời.
 • Bạn không sẵn sàng với phát triển của công nghệ.
 • Sự cạnh tranh gay gắt, với công ty cũng như với cá nhân.
 • cần nâng cao hiệu quả công ty

Phân tích mô hình SWOT

Nội dung phân tích SWOT bao gồm 6 bước:
 1. Sản phẩm
 2. Quá trình
 3. Khách hàng
 4. Phân phối
 5. Tài chính
 6. Quản lý

Thực thi mô hình SWOT

 1. Lập một bảng gồm bốn ô, tương ứng với bốn yếu tố của mô hình SWOT.
 2. Trong mỗi ô, nhìn nhận lại và viết ra các đánh giá dưới dạng gạch đầu dòng, càng rõ ràng càng tốt.
 3. Thẳng thắn và không bỏ sót trong quá trình thống kê. Bạn cũng nên quan tâm đến những quan điểm của mọi người.
 4. Biên tập lại. Xóa bỏ những đặc điểm trùng lặp, gạch chân những đặc điểm riêng biệt, quan trọng.
 5. Phân tích ý nghĩa của chúng.
 6. Vạch rõ những hành động cần làm, như củng cố các kỹ năng quan trọng, loại bỏ các mặt còn hạn chế, khai thác các cơ hội, bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ, rủi ro.
 7. Định kỳ cập nhật biểu đồ SWOT, làm tăng thêm tính hoàn thiện và hiệu quả cho kế hoạch gây dựng sự nghiệp, chắc chắn tìm ra con đường dẫn đến thành công.

Ví dụ mô hình SWOT

Mô hình SWOT là gì? Phân tích mô hình SWOT và ví dụ
Ma trận SWOT của thương hiệu Starbucks - Sưu tầm

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments