Mô hình marketing 4C là gì? Cách hiểu mô hình marketing 4C ngắn gọn nhất

Mô hình marketing 4C là gì? Cách hiểu mô hình marketing 4C ngắn gọn nhất

Mô hình marketing 4C là gì? Cách hiểu mô hình marketing 4C ngắn gọn nhất
Mô hình marketing 4C là gì? Cách hiểu mô hình marketing 4C ngắn gọn nhất

Mô hình Marketing 4C là mô hình hướng đến khách hàng là trung tâm, bao gồm 4 chữ C:

Customer Solutions /Giải pháp cho khách hàng Customer Solutions được gắn với chữ P – Product (sản phẩm) thể hiện quan điểm mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải thực sự là một giải pháp cho khách hàng, giải quyết một nhu cầu thiết thực nào đó của khách hàng chứ không phải chỉ là “giải pháp kiếm lời” của doanh nghiệp.

Customer Cost /Chi phí khách hàng bỏ ra Customer Cost được gắn với chữ P – Price (giá): giá của sản phẩm cần được nhìn nhận như là chi phí mà người mua sẽ bỏ ra. Chi phí này không chỉ bao gồm chi phí mua sản phẩm mà còn cả chi phí sử dụng, vận hành, và cả hủy bỏ sản phẩm. Chi phí này phải tương xứng với lợi ích mà sản phẩm đem lại cho người mua

Convenience /Thuận tiện Convenience được gắn với chữ P – Place (phân phối) đòi hỏi cách thức phân phối sản phẩm của doanh nghiệp phải tạo sự thuận tiện cho khách hàng

Communication /Giao tiếp, tương tác khách hàng Communication được gắn với chữ P – Promotion (khuyến mãi, truyền thông) yêu cầu công tác truyền thông phải là sự tương tác, giao tiếp hai chiều giữa doanh nghiệp với khách hàng. Một chiến lược truyền thông hiệu quả phải là kết quả của sự giao tiếp, tương tác giữa sản phẩm, thương hiệu với khách hàng để đạt được sự thông hiểu và cảm nhận sâu sắc từ khách hàng đối với sản phẩm, thương hiệu.

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments