Mô hình 7S là gì? Phân tích mô hình 7S và ứng dụng vào doanh nghiệp

Mô hình 7S là gì? Khái niệm mô hình 7S và các phân tích

7S là viết tắt của 7 từ tiếng Anh có bắt đầu bằng chữ “ S ”, đó là: Strategy - Chiến lược, Shared values - Giá trị được chia sẻ, Systems - Hệ thống, Structure- Cấu trúc, Staff - Nhân viên, Style - Phong cách và Skills - Kỹ năng.

Khác với các công cụ trên được sử dụng để phân tích môi trường bên ngoài, mô hình 7S hướng đến các vấn đề bên trong công ty, doanh nghiệp, giúp cho mô hình quản lý hiệu quả hơn, tổ chức nội bộ và tìm ra cách thức làm việc tốt hơn.

Mô hình 7S là gì? Phân tích mô hình 7S và ứng dụng vào doanh nghiệp
Mô hình 7S là gì? Phân tích mô hình 7S và ứng dụng vào doanh nghiệp


Phân tích mô hình 7S và ứng dụng vào doanh nghiệp:

Strategy /Chiến lược:

Một công ty hay một tổ chức bất kỳ nếu muốn phát triển lâu dài và bền vững thì phải có những chiến lược với sự tính toán hết sức kỹ lưỡng và mạch lạc rõ ràng để dẫn dắt được cả tổ chức phát triển và mỗi cá nhân trong tổ chức đó đều nhìn thấy mình của tương lai, cùng nhau xây dựng và phát triển.

Structure /Cấu trúc:

Khi đã có những chiến lược phát triển cụ thể cần phải có một cấu trúc bộ máy làm việc hoàn thiện và đầy đủ đến từng góc cạnh để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc.

System /Hệ thống

Lựa chọn xây dựng và phát triển hệ thống phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức để đảm bảo mọi hoạt động được thông suốt.

Style /Phong cách

 Cách thức nhà quản lý vận hành quản lý là yếu tố vô cùng quan trọng để doanh nghiệp, công ty, tổ chức có thể phát triển theo một chiều hướng nhất quán nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Staff /Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên là người thực thi những phần hành công việc được chia nhỏ từ các cấp trong chiến lược chung. Đội ngũ này là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định tốc độ thành công và chất lượng của chiến lược. Một đôi ngũ nhân viên với khả năng làm việc kết hợp hoàn hảo, trình độ chuyên môn đáp ứng công việc cao sẽ là một trong những điều kiện lý tưởng để chiến lược có thể đạt tới thành công và rút ngắn được về mặt thời gian triển khai các công việc.

Skill  /Kỹ năng

Để giải quyết được các công việc này đương nhiên đôi ngũ nhân sự cần có được những kỹ năng nhất định Trong trường hợp có sự biến động, thay đổi lớn đội ngũ nhân viên còn thiếu kỹ năng để thực thi, thì cần phải có hình thức đào tạo và rèn luyện thích hợp để nhanh chóng đạt được và bắt nhịp được với tiến độ.

Shared Value /Giá trị chia sẻ

Giá trị chung, giá trị chia sẻ là sợi dây liên kết vô hình giữa các cá nhân, bộ phận, các phần hành công việc của tổ chức trong quá trình thực hiện triển khai thực thi chiến lược. Phần giá trị này có được đảm bảo thì mới có được đội ngũ nhân viên cống hiến hết mình.

Các yếu tố này minh chứng cho việc tại sao các tổ chức không nên hoạt động như các nhóm độc lập mà nên là một mạng lưới các bộ phận liên kết với nhau. Trong mô hình 7S, các nhân tố cứng và mềm được kết hợp với nhau, trong đó các nhân tố cứng bao gồm Chiến lược, Cấu trúc và Hệ thống; các nhân tố mềm là Phong cách, Giá trị chung, Đội ngũ nhân viên và Kỹ năng. 

Theo mô hình này, mối quan hệ giữa các nhân tố này sẽ được tổ chức một cách bài bản và khoa học, và các nhân tố này sẽ chèo lái doanh nghiệp đi theo một hướng nhất định.

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments