6 lý do khách hàng từ chối không mua hàng Giải pháp để bán hàng

6 lý do khách hàng không mua hàng?

6 lý do khách hàng từ chối không mua hàng Giải pháp để bán hàng
6 lý do khách hàng từ chối mua hàng


1. Khách hàng Không biết để mua hàng

- cần làm cho khách hàng biết
- Nội dung khách hàng phải sẵn lòng xem
+ Nội dung thu hút: chia sẻ về cuộc sống, gia đình, đời sống xã hội,.
+ Nội dung dẫn dắt: Tư vấn đến chuyên môn, hướng dẫn sử dụng làm cho khach hàng biết mình là chuyên gia giải quyết vấn đề

2. Khách hàng Không cần sản phẩm

- Khách hàng tưởng họ không cần: đưa dẫn chứng minh họa để khách hàng chuyển trạng thái
- Khác hàng từ không cần => cần
tuyến nội dung thú vị hữu ích -> dẫn dắt -> bán hàng

3. Khách hàng Không có tiền

- Tạo ra sự cần thiết, tính cấp thiết của sản phẩm

4. Khách hàng Không thích

Khi khách hàng không thích bạn cần phải nắm rõ xem trạng thái tâm lý khách hàng đang ở trạng thái nào để quyết định ra chiêu bán hàng
- Trạng thái Beta: hoàn toàn tỉnh táo, cảm xúc rõ ràng -> khách hàng không mua hàng
- Trạng thái anpha: Tưởng tượng hình dung -> có thể chốt sale
- Trạng thái Theta: sợ hãi cực độ, đau đớn cực độ, cảm xúc cực độ, mất hết lý trí -> cực kỳ cần thiết sản phẩm -> Mua hàng mà không suy nghĩ
- Trạng thái Delta: Nghỉ ngơi -> không mua hàng, không sẵn lòng nghe trình bày giao dịch không diễn ra
5. Khách hàng Không gấp

- Trì hoãn để hôm sau để nghĩ kỹ hơn
- Không suy nghĩ về sản phẩm nữa
-> sử dụng khuyến mại đưa giới hạn: khuyến mại chỉ có thời hạn trong hôm nay ngày mai

6. Khách hàng Không tin

- Giúp người ta chân thành không phải bán vì tiền
- k Tin vào sản phẩm
- k tin vào nhãn hiệu, sản phẩm

Các giải pháp đưa ra giúp bạn tiếp cận khách hàng và để khách hàng mua hàng của bạn

Xây dựng lòng tin trước bán hàng sau
phải tìm hiểu khách hàng đang từ chối mình ở lý do từ chối nào
Bài viết dẫn dắt: Cần tìm ra vấn đề của khách hàng, và đưa ra các phương án giải quyết vấn đề mà khách hàng đang gặp phải và mình là chuyên gia có thể giải quyết được vấn đề của khách hàng
"Bài viết bán hàng:
- Đây là sản phẩm mà khách hàng hoàn toàn tin tưởng được
- Đây là sản phẩm khách hàng cần
- Khách hàng cần phải có sản phẩm này để giải quyết vấn đề mà khách hàng đang mắc phải
- Khơi gợi cho khách hàng hình dung về sản phẩm
- Thúc đẩy mua hàng bằng các hình thức khuyến mại

Xem thêm các kiến thức về marketing bán hàng hiệu quả tại đây

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

    Comments