Trước khi bán hàng cần nắm được quá trình Quyết Định Mua của khách hàng

Nắm trọn quá trình Quyết Định Mua của khách hàng để chốt khách hiệu quả

Sơ đồ quá trình quyết định mua của khách hàng người bán nhìn nhận để tính toán các phương án tiếp cận khách hàng, bán hàng, và xây dựng các chế độ chính sách sau khi bán hàng đối với khách hàng của mình
Sơ đồ quá trình quyết định mua của khách hàng
Sơ đồ quá trình quyết định mua của khách hàng

Vai trò trong mua sắm và các loại hành vi mua của khách hàng- người tiêu dùng

Bằng cách tìm hiểu xem người mua trải qua các giai đoạn của tiến trình quyết định mua sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp, từ việc ý thức được nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các phương án lựa chọn, quyết định mua cho đến những hành vi sau khi mua, người làm marketing có thể xây dựng được những giải pháp marketing phù hợp để đáp ứng tốt nhu cầu của người mua và đem lại cho họ sự hài lòng về sản phẩm và nhãn hiệu của doanh nghiệp.
Các loại hành vi mua của khách hàng bao gồm:
  • Hành vi mua phức tạp
  • Hành vi mua hài hòa
  • Hành vi mua tìm kiếm sự đa dạng
  • Hành vi mua thông thường

Mô hình hành vi mua của khách hàng - người tiêu dùng


Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments