Trạng thái cảm xúc là gì? 4 Trạng thái cảm xúc của khách hàng để bán hàng

Trạng thái cảm xúc của khách hàng là gì? Trạng thái cảm xúc của khách hàng quan trọng như thế nào trong bán hàng

Cảm xúc là một trạng thái sinh học liên quan đến hệ thần kinh đưa vào bởi những thay đổi sinh lý thần kinh khác nhau như gắn liền với những suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng hành vi và mức độ của niềm vui hay không vui. Hiện tại không có sự đồng thuận khoa học về một định nghĩa chung về cảm xúc. Cảm xúc thường đan xen vào nhau với tâm trạng, tính khí, cá tính, sáng tạo và động lực.

Trạng thái cảm xúc của khách hàng là trạng thái cảm xúc có gắn liền với tư duy suy nghĩ trong một hành động mua hàng nhất định nào đó, có thể là có tính toán hoặc không.

Trạng thái cảm xúc là gì 4 Trạng thái cảm xúc của khách hàng để bán hàng
 Trạng thái cảm xúc là gì 4 Trạng thái cảm xúc của khách hàng để bán hàng

4 Trạng thái cảm xúc của khách hàng trong lúc bán hàng phải biết tận dụng để bán được hàng

  1. Trạng thái Beta: Trạng thái cảm xúc khách hàng bằng không hay nói cách khác là khách hàng không có cảm xúc, khách hàng sẽ không có bất kỳ sự tính toán rõ ràng nào. Khi khách hàng ở trạng thái này khách hàng sẽ không mua hàng do không có cảm xúc.
  2. Trạng thái Anpha: Trạng thái khách hàng có cảm xúc. Lúc này bản thân khách hàng sẽ có tưởng tượng, hình dung nhất định về sản phẩm, hàng hoá dịch vụ mà khách hàng đang hỏi, đang quan tâm. Ở trạng thái này rất có thể khách hàng sẽ mua hàng.
  3. Trạng thái Theta: Trạng thái cảm xúc khách hàng đạt tới cực độ, sợ hãi, lo sợ cực độ. Ở trạng thái này khách hàng sẽ ngay lập tức mua hàng mà không đắn đo hay suy nghĩ gì cả vì lúc này điều đó là quá cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp bách cho khách hàng rồi.
  4. Trạng thái Delta: Trạng thái cảm xúc của khách hàng rơi vào giai đoạn nghỉ ngơi. Như vậy khi ở trạng thái cảm xúc này khách hàng sẽ không mua hàng.

Xem thêm các kiến thức về marketing bán hàng hiệu quả tại đây

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments