Mô hình 4S trong marketing chiến lược

Mô hình 4S là mô hình phù hợp và hữu ích dành cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp

Mô hình 4S trong marketing chiến lược
Mô hình 4S trong marketing chiến lược

Solution /Giải pháp 

System /Hệ thống 

Strategy /Chiến lược 

Spine /Chông gai

Đây là mô hình được rất nhiều doanh nghiệp ứng dụng và đánh giá là hữu ích.

Các mô hình ứng dụng trong marketing chiến lược khác

Comments