Thị trường của doanh nghiệp là gì? Các yếu tố xác định thị trường của DN

Thị trường của doanh nghiệp là gì?

Theo quan điểm Marketing, thị trường bao gồm con người hay tổ chức có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng mua và có khả năng mua hàng hoá dịch vụ để thoả mãn các nhu cầu mong muốn đó.
Thị trường của doanh nghiệp là gì? Các yếu tố xác định thị trường của doanh nghiệp
Thị trường của doanh nghiệp là gì? Các yếu tố xác định thị trường của doanh nghiệp

Các yếu tố xác định thị trường của doanh nghiệp

Các yếu tố xác định thị trường của doanh nghiệp bao gồm:
 • Cung hàng hoá
 • Cầu hànghoas
 • Giá cả thị trường
 • Mức độ cạnh tranh thị trường

Xác định được thị trường giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn

Vai trò của việc xác định thị trường của doanh nghiệp:
 • Thị trường là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hoá, là "cầu nối" giữa sản xuất và tiêu dùng. Thị trường là " tấm gương" để các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận biết được nhu cầu xã hội và để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình
 • Thị trường là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của chủ trương, chính sách, biện pháp kinh tế.
 • Thị trường là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của chủ trương, chính sách, biện pháp kinh tế.
 • Thị trường phá vỡ ranh giới sản xuất tự nhiên, tự cấp, tự túc để tạo thành hệ thống nhất định trong nền kinh tế quốc dân và làm cho nền kinh tế trong nước gắn liền với nền kinh tế thế giới
Các loại thị trường theo căn cứ các yếu tố đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp:
- Tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng của doanh nghiệp
 • Hồ sơ năng lực, uy tín
 • Chi phí, giá dịch vụ và nguyên vật liệu
 • Chất lượng
 • Giao hàng và khả năng sẵn sàng cung cấp
 • Công nghệ và khả năng tự đổi mới
- Sơ đồ cấu trúc bậc thị trường của doanh nghiệp:

Sơ đồ cấu trúc bậc thị trường của doanh nghiệp
Sơ đồ cấu trúc bậc thị trường của doanh nghiệp

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả


Comments