Thị trường Chứng Khoán là gì? Đặc điểm của TTCK các Nhà Đầu Tư Phải nắm được

Thị trường Chứng khoán là gì? Nhà đầu tư cần nắm được những điểm nào của thị trường chứng khoán?

    Thị trường chứng khoán là một tập hợp bao gồm những người mua và người bán cổ phiếu (hay chứng khoán), thứ đại diện cho quyền sở hữu của họ đối với một doanh nghiệp; chúng có thể bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, hoặc những cổ phiếu được giao dịch một cách không công khai, ví dụ như cổ phần của một công ty tư nhân được bán cho các nhà đầu tư thông qua các nền tảng gọi vốn cộng đồng. Những khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán hầu hết được thực hiện thông qua môi giới chứng khoán và nền tảng giao dịch điện tử.

   Tóm lại Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các loại chứng khoán.

Thị trường Chứng Khoán là gì? Đặc điểm của TTCK các Nhà Đầu Tư Phải nắm được
Thị trường Chứng Khoán là gì? Đặc điểm của TTCK các Nhà Đầu Tư Phải nắm được

Các đặc điểm cơ bản của thị trường chứng khoán mà các nhà đầu tư cần nắm được

  • Thị trường chứng khoán được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp: Theo hình thức này, người cần vốn và người có khả năng cung ứng vốn đều trực tiếp tham gia vào thị trường giữa họ không có các trung gian tài chính.
  • Thị trường chứng khoán gắn với thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Tất cả mọi người đều có thể tham gia vào thị trường, không có sự áp đặt giá cả trên thị trường chứng khoán mà giá cả chứng khoán được xác định trên quan hệ cung cầu trên thị trường.
  • Thị trường chứng khoán về cơ bản là một thị trường liên tục: Sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng có thể được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Điều này đảm bảo cho những người đầu tư có thể chuyển các chứng khoán mà họ nắm giữ thành tiền bất cứ lúc nào.
Vai trò của thị trường chứng khoán:
  • Thứ nhất, tạo vốn cho nền kinh tế quốc dân
  • Thứ hai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng vốn linh hoạt và có hiệu quả hơn
  • Thứ ba, thị trường chứng khoán là công cụ đánh giá doanh nghiệp, dự đoán tương lai
  • Thứ tư, hiệu quả của quốc tế hoá thị trường chứng khoán
  • Thứ năm, thị trường chứng khoán cung cấp một dự báo tuyệt vời về các chu kỳ kinh doanh trong tương lai

Bạn đọc tìm hiểu thêm các thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Lapnghiep.Net tổng hợp tại đây

Mời quý bạn đọc theo dõi thêm các thông tin về đầu tư tại đây do Lapnghiep.Net tổng hợp
**

Comments